开云体育最新官方入口

Ngày 12.11, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, đại diện Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Năm Căn (Cà Mau) cho biết, đang... hoang mang, không biết con số mà Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau "chốt" về (KCB BHYT) vượt tổng mức bị xuất toán năm 2019 và năm 2020 của đơn vị mình.

àMauBVĐKNămCănphảnứngvềchiphíkhámchữabệnhBHYTbịxuấttoá

Trước đó, ngày 9.11, BVĐK Năm Căn có văn bản yêu cầu BHXH tỉnh Cà Mau xác nhận số tiền vượt tổng mức thanh toán năm 2019 hơn 3,966 tỉ đồng; năm 2020 hơn 3,535 tỉ đồng.

àMauBVĐKNămCănphảnứngvềchiphíkhámchữabệnhBHYTbịxuấttoá

Sau đó, BHXH tỉnh Cà Mau có văn bản xác nhận số tiền vượt tổng mức thanh toán năm 2019 và năm 2020 của BVĐK Năm Căn. Cụ thể, BHXH tỉnh Cà Mau xác nhận số tiền chi vượt tổng mức thanh toán KCB BHYT của BVĐK Năm Căn năm 2019 hơn 4,479 tỉ và năm 2020 hơn 3,635 tỉ đồng. Tổng hơn 8,115 tỉ đồng.

àMauBVĐKNămCănphảnứngvềchiphíkhámchữabệnhBHYTbịxuấttoá

Trong văn bản, thông tin số tiền hơn 8,115 chi vượt tổng mức thanh toán hiện tại không được cơ quan BHXH chấp nhận thanh toán. Nguyên nhân, do vượt tổng mức thanh toán theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 24 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính Phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

àMauBVĐKNămCănphảnứngvềchiphíkhámchữabệnhBHYTbịxuấttoá

Người đại diện của bức xúc nói: "Hai con số mà BV đưa ra để BHXH tỉnh xác nhận là do tổ kiểm tra của Sở Tài chính kiểm tra tài chính của BV đưa ra. Đồng thời, cũng là con số mà BV căn cứ vào các văn bản quyết toán trước đây cộng lại, cùng văn bản quyết toán cuối năm giữa BHXH và BV. Nhưng giờ "lòi" ra 2 con số đó, tôi cũng không biết lý do gì BHXH có con số khác, tôi đang thắc mắc và hoang mang đây".

àMauBVĐKNămCănphảnứngvềchiphíkhámchữabệnhBHYTbịxuấttoá

Trước đó, Thanh Niên cũng thông tin, Sở Tài chính và Sở Y tế Cà Mau đều có văn bản đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo vướng mắc thanh toán chi phí khám KCB BHYT từ năm 2021 trở về trước của BHXH.

àMauBVĐKNămCănphảnứngvềchiphíkhámchữabệnhBHYTbịxuấttoá\n

Theo Sở Tài chính Cà Mau, ngày 19.9, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn về việc kiểm tra tài chính của BVĐK Năm Căn. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đã thành lập Tổ kiểm tra tình hình tài chính đối với BV này và đã hoàn thành biên bản kiểm tra chi phí KCB BHYT của BV.

àMauBVĐKNămCănphảnứngvềchiphíkhámchữabệnhBHYTbịxuấttoá

Tuy nhiên, sau khi đối chiếu với các phụ lục theo dự thảo báo cáo vướng mắc thanh toán chi phí KCB BHXH từ năm 2021 về trước, Sở Tài chính nhận thấy số liệu giữa dự thảo báo cáo và biên bản kiểm tra chi phí KCB BHYT của BVĐK Năm Căn và của Tổ kiểm tra chưa khớp.

àMauBVĐKNămCănphảnứngvềchiphíkhámchữabệnhBHYTbịxuấttoá

Cụ thể, năm 2018, phụ lục 1 của dự thảo báo cáo của BHXH tỉnh xác định số tiền vượt dự toán không thanh toán là 252 triệu đồng. Thế nhưng, theo biên bản kiểm tra chi phí KCB BHYT của BVĐK Năm Căn mà Tổ kiểm tra xác định số tiền vượt dự toán không thanh toán là 1,518 tỉ đồng.

àMauBVĐKNămCănphảnứngvềchiphíkhámchữabệnhBHYTbịxuấttoá

Còn theo Sở Y tế Cà Mau, BVĐK Năm Căn vượt trần, vượt quỹ năm vào năm 2016 hơn 758 triệu đồng và chưa có trong báo cáo dự thảo của BHXH. Chi phí KCB BHYT số chi vượt dự toán năm 2018 hơn 4 tỉ đồng, nhưng theo dự thảo báo cáo của BHXH tỉnh chỉ 3,408 tỉ đồng. Đồng thời, qua rà soát, BVĐK Năm Căn vượt dự toán chưa thanh toán năm 2018 là 1,518 tỉ đồng nhưng dự thảo báo cáo của BHXH tỉnh chỉ 252 triệu đồng.

àMauBVĐKNămCănphảnứngvềchiphíkhámchữabệnhBHYTbịxuấttoá

Do đó, Sở Tài chính và Sở Y tế đề nghị rà soát và có sự thống nhất về số liệu.

àMauBVĐKNămCănphảnứngvềchiphíkhámchữabệnhBHYTbịxuấttoá

Tin tức mới nhất